Elvira Sidorova
Sillamäe Linna Keskraamatukogu
Ida-Virumaa koolitajasõbralikum organisatsioon 2010