Andrus Saare
Kohila vald
Aasta koolitussõbralikum omavalitsus 2010 Raplamaalt.