Mall Kõpp
Naisteklubi Kolmapäev
Aasta koolitussõbralikum organisatsioon 2010